B_daerah
Contoh Soal Aksara Jawa

Contoh Soal Aksara Jawa

Sebutkan Ciri-ciri Pantun Mbojo

Sebutkan Ciri-ciri Pantun Mbojo

Naon Sababna Disebut Jajampanaan

Naon Sababna Disebut Jajampanaan

Naon Gunana Talawengkar Dina Kaulinan Boy-boyan Teh

Naon Gunana Talawengkar Dina Kaulinan Boy-boyan Teh

Tulisen Tuladhane Cangkriman Manut Jinise

Tulisen Tuladhane Cangkriman Manut Jinise

Miturut Panemumu Apa Sing Dikarepake Pawarta Iku Kudu Lengkap

Miturut Panemumu Apa Sing Dikarepake Pawarta Iku Kudu Lengkap

Teknik Biantara Anu Teu Make Naskah Atawa Ditalar Disebut

Teknik Biantara Anu Teu Make Naskah Atawa Ditalar Disebut

Serat Wulangreh Iku Anggitane

Serat Wulangreh Iku Anggitane

Naon Bae Anu Diajen Dina Pasanggiri Ngadongeng

Naon Bae Anu Diajen Dina Pasanggiri Ngadongeng

Kebo Kabotan Sungu Tegese

Kebo Kabotan Sungu Tegese

Titikane Teks Sastra Yaiku

Titikane Teks Sastra Yaiku

Basa Padinane Tembung Gangsal Yaiku

Basa Padinane Tembung Gangsal Yaiku

Njanur Gunung Tegese

Njanur Gunung Tegese

Isine Tembang Pucung Iku Lumrahe

Isine Tembang Pucung Iku Lumrahe

Adus Kringet Tegese

Adus Kringet Tegese

Ana Tulisan Arab Macane Saka Ngendi

Ana Tulisan Arab Macane Saka Ngendi

Perangan Layang Sing Isine Aweh Pawarta Kabar Keslametan Diarani

Perangan Layang Sing Isine Aweh Pawarta Kabar Keslametan Diarani

Geguritan Iku Kanggo Gampange Diarani Uga

Geguritan Iku Kanggo Gampange Diarani Uga

Kumaha Sikep Hidep Mun Hiji Waktu Ningali Anak Penyu

Kumaha Sikep Hidep Mun Hiji Waktu Ningali Anak Penyu

Wara-wara Kang Surasane Nawakake Sawijining Barang Utawa Papan Diarani

Wara-wara Kang Surasane Nawakake Sawijining Barang Utawa Papan Diarani

Werkudara Satria Ing

Werkudara Satria Ing

Apa Bedane Teks Pariwara Karo Teks Sesanti

Apa Bedane Teks Pariwara Karo Teks Sesanti

Bocah Sekolah Kudu Sregep Sinau Ngudi

Bocah Sekolah Kudu Sregep Sinau Ngudi

Marma Den Taberi Kulup

Marma Den Taberi Kulup

Bocor Malah Kebak

Bocor Malah Kebak